مطالب خواندنی

حقایقی درمورد آزمون آیلتس

حقایقی در ارتباط با آزمون آیلتس:

• در آزمون آیلتس لهجه دغدغه شما نخواهد بود. آزمونگر شما به دنبال بررسی لهجه شما نخواهد بود بلکه شما در آزمون بر اساس میزان دقت، روانی کلام و بی عیب و نقص صحبت کردن خود مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت.
• آزمون آیلتس یک آزمون تک نوبت نیست. این بدان معناست که شما میتوانید به هر تعداد دفعه که تمایل داشته دارید در این آزمون شرکت کنید. البته یک بند محدود کننده در این ارتباط وجود دارد و آن اینست که شما بیش از دوبار در ماه نمیتوانید در این آزمون شرکت کنید.
• در ارتباط با مثال های بیان شده در قسمت رایتینگ تسک 2 همواره این سوال وجود دارد که چه مواردی را میتوان بعنوان مثال در حمایت از مطلب نوشته شده بیان نمود. نکته اینجاست که تمامی مواردی که در سایه Personal Knowledge شما قرار بگیرد میتواند، در صورت همخوانی با موضوع، نقش یک مثال را ایفا کند. البته این مورد نباید با تجریبات شخصی اشتباه گرفته شود.
• ترجیح آزمونگر شما شنیدن واژه ها و اصلاحات رسمی و آکادمیک از سوی شما در طی آزمون مکالمه است.اگرچه که مصاحبه آزمون آیلتس اساساً یک مکالمه دوستانه محسوب میگردد.
• سازوکار نمره دهی و برگزاری آزمون در تمام مراکز رسمی آن در سرتاسر جهان یکسان است و اعتبار و فراگیری این آزمون خود گواهی بر این ادعاست. اگرچه نمیتوان منکر تخلفات جزئی و انگشت شمار موجود که در هر فعالیتی اجتناب ناپذیر است شد اما با اطمینان میتوان ادعا کرد آزمون آیلتس بی شک در زمره سالم ترین و منظم ترین آزمون های بین المللی است. آزمونی که با نظارت و هماهنگی مراکز معتبر علمی جهان از جمله British Council و IDP: IELTS Australia and Cambridge English language assessment برگزار میشود.
• شما مطمئناً میتوانید در بخش رایتینگ از حد مجاز لغت ها عبور کنید اما نباید فراموش کنید که این کار (نوشتن تعداد بیشتر لغت) لزوما برای شما نمره اضافی و یا جریمه به همراه نخواهد داشت. البته اینکار زمان را که فاکتور اصلی در این آزمون است از شما خواهد گرفت.
• شما میتوانید رایتینگ خود را چه با نحوه نگارش معمولی و چه سرهم بنویسید. نکته خوانا بودن مطلب و رعایت حروف بزرگ در جاهای مورد نیاز است.
• این باور که نگرش ها و میزان اعتماد به نفس شما در آزمون مکالمه مورد ارزیابی قرار میگیرد یک باور کاملا نادرست است. توانایی شما در صحبت کردن همانطور که پیش از این اشاره شد فارغ از لهجه، نگرش و اعتماد به نفس شما، تنها بر پایه چهار شاخص زیر ارزیابی میگردد:
فصاحت و انسجام، دایره واژگان، دامنه ساختارهای گرامری و دقت استفاده از آنها و تلفظ.


ارسال نظر
:سایر نظرات