مطالب خواندنی

شرایط کلاس های آیلتس

شرایط کلاس های آیلتس:
تمامی کلاس های آیلتس بصورت خصوصی برگزار میشوند و حداکثر ظرفیت کلاس ها دو نفر می باشد که این امر بسته به هم سطح بودن دو متقاضی شرکت در کلاس می باشد.
کلاس ها بصورت ترمیک برنامه ریزی میشوند.
هر ترم شامل 10 جلسه 90 دقیقه ای است.
کلاس های آیلتس پس ازمصاحبه حضوری در دفتر موسسه و تعیین سطح و بنا به بازه زمانی و نمره مد نظرمتقاضی و همچنین زمان های خالی موجود در جدول زمانی مدرس برنامه ریزی میشوند.
کلاس های آیلتس هر چهار مهارت مورد نیاز برای آزمون را در بر میگیرند.
امکان برگزاری کلاس های تک مهارتی، بنا بر درخواست متقاضی، برای آزمون آیلتس وجود خواهد داشت.
تعداد جلسات مورد نیاز برای متقاضیان آیلتس می تواند از 10 تا 60 جلسه متغیر باشد که این تعداد با توجه به شرایط هر متقاضی تعیین میگردد.
کلاس ها به صورت دو جلسه درهفته برگزار میشوند و طول هر ترم مدت 5 هفته خواهد بود.
متقاضیان مجازند در هر 10 جلسه 1 جلسه غیبت داشته باشند اما در صورت غیبت بیش از یک جلسه، جلسات غیبت محسوب خواهد گردید.


ارسال نظر
:سایر نظرات